SEVGİ

əmrdir, Kyerkeqorun

fikrincə. Mənə görəsə,

sevmək 

əmrsiz daha gözəldir.

Yuxarımı, aşağimı – fərqi yoxdur -

son nöqtəsi 

bilinməyən

bir uçuşda

Qəlbin qəlbi 

duymasi,

Qanin qana

qaynaması 
Aseri keelde tõlkinud:

Azərbaycancaya tərcümə edəni – Rəhilə Qeybullayeva