SEVGİ

əmrdir, Kyerkeqorun

fikrincə. Mənə görəsə,

sevmək 

əmrsiz daha gözəldir.

Yuxarımı, aşağimı – fərqi yoxdur -

son nöqtəsi 

bilinməyən

bir uçuşda

Qəlbin qəlbi 

duymasi,

Qanin qana

qaynaması 
Aseri keelde tõlkinud:

Azərbaycancaya tərcümə edəni – Rəhilə QeybullayevaSEVGİ


Bu, bir əmrdir,

Belə düşündü Kerkeqor.

Amma ən yaxşısı

fikirləşək ki

sevgi nəzarətdən çıxıbdı artıq

könüldən könülə

qandan qana

suallara cavab vermək

və ayaqda qalmaq

asan deyil daha.

Nə olar,olar

Gəl uçalım üzü aşağıya

Varış yeri bilinməyən

Uzaq məchula.Aserbaidžaani keelde tõlkinud:

Trans. Məmməd İsmayıl