ARMASTUS

om käsk, nii mõtõl´

Kierkegaard. A paremb

om, ma mõtlõ, armastaq

käsust vällä tegemäldä.

Ar tundõh

hingest hingeni,

vastatõh

verest vereni,

olgõ üles,

olgõ alla

lindamisõl

perälejõudmisõ paika

tiidmäldä.

 

 

 Paul Hagu sõnasõnaline tõlge setu keelde

Paul Hagu bukvalistlikum tõlgõ seto kiilde

 

 

 

SAL´DUS

om käsk, nii mõtõl´

Kierkegaard. A paremb

om, ma mõtlõ, salliq

käsulõ kaemalda.

Ar tundõh

hingest hingeni,

vasta andõh

verest vereni,

olgõ no üles,

olgõ alla

linnatõh

siht´paikagi

tiidmäldä.

 

 

Paul Hagu vabam tõlge setu keelde

Paul Hagu vabam tõlgõ seto kiilde