Tänu Albert Lázaro-Tinauti algatusele on luuletus "Armastus" (J. Liivi luuleauhind, 1997) tõlgitud enam kui kaheksakümnesse maailma keelde

(Uusimad tõlked vt ingliskeelsel leheküljel, ENG > The Poem)  
ARMASTUS  

on käsk, nii mõtles           

Kierkegaard. Parem aga 

on, mõtlen, armastada    

käsust välja tegemata. 

Ära tundes 

hingest hingeni,               

vastates 

verest vereni, 

olgu üles-,                        

olgu alla- 

lennul      

saabumise paika 

teadmata.Luuletuse “Armastus” uusimad tõlked tähestikulises järjekorras/

The most recent translations of the poem “Armastus” in alphabetic order:

Mari

Mixtec  (tu’un savi)

 

[Mari keeles /In Mari language: (1) kirillitsas / in Cyrillic, (2) vanas soomeugri kirjas /in old Finno-ugrian]

 

 Йöратымаш

 "Йöратымаш – сугынь",  

- Кьеркегор шонен.

 А сайрак огыл йöраташ мо?  

- мый шонем.

 Да сугыньым шотеш налде

Кузе чон чоным эркынак шижеш,

Кузе вÿр вес вÿр модмылан вашешталеш

Чоҥештымыж дене палыдыме лийын

Куш  - ÿлык але кÿш -

тый шке миен шуат вара.

 

 Jöratʎmaš

 

Jöratʎmaš - sugʎn'", 

- K'erkegor šonen.

A sajrak ogʎl jörataš mo? 

- mʎj šonem.

Da  sugʎn'ʎm šoteš nalde

Kuze čon čonʎm erkʎnak šižeš.

Kuze vür ves vürʎn modmʎlan vašeštaleš

Čoŋeštʎmʎž dene palʎdʎme lijʎn

Kuš - ülʎk ale küš -

tʎj ške mijen šuat vara.

 

 Mari keelde tõlkinud /Translation in Mari:  Elena Vedernikova[Misteegi (tu’un savi) keeles /In Mixtec (tu’un savi) language]

 

TA’AN INI-NI

kuvi tu’un tatuni, sukuan ñanini
Kierkegaard. Va’a ka kuvi
—jianini-ni—  katyi-dayo ta’an ini-ni nuun ta’an-dayo,
ntee so’o-dayo tu’un tatuni.
Nakuni-dayo
ntutya ne ini-dayo jin ta’an-dayo,
natyiso-dayo
niñ+ nuun niñ+,
suni ka ntu jini-dayo, sa man
nava —ityi sik+
axin ityi tyiji—,
ne ityi kaka-dayo
ityi nuun.


Misteegi (tu'un savi) keelde tõlkinud:

Traslation in tu’un savi language by Kalu Tatyisavi