L-IMHABBA

hi ordni, hekk kien jahseb

Kierkegaard. Ikun ahjar 

jiena nahseb - li nhobbu bla niftakru

li din hi ordni.

Nagharfu lil xulxin

minn qalb ghal qalb,

flimkien nissiehbu

fid-demm mad-demm,

minghajr ma nahsbu

matul it-titjira - lejn l-gholi

jew lejn l-art - 

fejn se tieqaf

il-wasla taghna.   

 Malta keelde tõlkinud:

Traduzzjoni bil-Malti ta’ Oliver Friggieri