PAGHIGUGMA


kinahanglan gayud, isip ni

Kierkegaard. Sa akong pangisip

labihan pang kamaayo kun dili

manginahanglang mahigugma.

Ang  pag-ila lang

kalag sa kalag,

ang paghimamat

dugo sa dugo,

paglupad

pataas o patihulog—

walay sayod

sa dangatan.


Cebuano keelde tõlkinud Marjorie Evasco