AMOR

és manament; aixina pensava

Kierkegaard. Però trobe

que és millor amar

fugint d’eixe manament.

Reconéixer-se

ànima a ànima,

correspondre’s

sang a sang,

i, amunt i avall

en eixe vol,

no saber

quin serà

el nostre destí.

 

 

(Valencia) katalaani keelde tõlkinud:

Traducció al català (valencià) de Josep Carles Laínez