GAOL

 

tha ‘n gaol

deatamach, thuirt

Kierkegaard.

‘s fheàrr, ar leam,

gaol a thoirt

gun deatam, aithne

anam ri anam,

conaltradh, fuil

ri fuil, san teicheadh –

na dhìreadh no na theàrnadh –

is gun fhios agad

ge dè ‘s ceann-uidhe.

 

 

Šoti-gaeli keelde tõlkinud Rody Gorman