Ο EΡΟΤΑΣ

είναι μία εντολή, έτσι το σκέφτικε

ο Κίρκεγααρντ. Οπωσδήποτε, εγώ νομίζω

ότι είναι καλύτερα να εροτεύεσαι

απρόσεκτος για εντολές

νοιώθοντας κατά βάθος

άπο ψυχή σε ψυχή

ανταποκρίνοντας

άπο έμμα σε έμμα

-είτε προς τα άνω

είτε προς τα κάτω-

αμφίβολος

για το προορισμό

απο τη πτήσι


Kreeka keelde tõlkinud: Carlos Montoya


Η ΑΓΑΠΗ

είναι εντολή, αυτό νόμιζε

ο Κίρκεργκαρ.

Όμως καλύτερα, νομίζω,

ν' αγαπάς

δίχως εντολές,

αναγνωρίζοντας

απ' την ψυχή ως την ψυχή

απαντώντας

απ' το αίμα ως το αίμα

μια ψηλά-

μια χαμηλά-

σε απόλυτη πτήση               

προορισμού

άγνωστου.

 

 

Translation in Greek:

Kreeka keelde tõlkinud:    Magdalini Thoma