DASHURIA,

është urdhër, mendonte 

Kierkegaard-i. Eshtë më mirë,

mendoj unë, të duhemi

pa urdhra.

Një njohje

e shpirtit me shpirtin,

një bashkim 

i gjakut me gjakun

në fluturim,

në ngjitje a në rënie,

pa e ditur

destinacionin
Albaania keelde tõlkinud:

Ppërktheu:   Marisa Kërbizi