ARMASTUS  

on käsk, nii mõtles           

Kierkegaard. Parem aga 

on, mõtlen, armastada    

käsust välja tegemata. 

Ära tundes 

hingest hingeni,               

vastates 

verest vereni, 

olgu üles-,                        

olgu alla- 

lennul      

saabumise paika 

teadmata