ЉУБАВ

је завет, тако је мислио

Кјеркегор. По мени,

боље је волети

без обзира на завет.

Док препознаје

душа душу,

док одговара

крв на крв,

не знајући, у замаху

летака горе

или ка доле,

куда ли то носе

ветрови судбине.Serbia keelde tõlkinud:

Српска верзија: Марија Ђурђевић