ЉУБОВ

е обврска,

мислеше Кјеркегор.

Подобро е, чинам,

да сакаш без обврска.

Препознавање

на душа со душа,

совпаѓање

на крв со крв,

во летот

дали угоре или удолу,

не знаејќи го

крајното одредиште.

 

 

Превод на македонски јазик:

Makedoonia keelde tõlkinud: Ана Мартиноска