CARIAD 

sy'n anghenraid,

yn ôl

Kierkegaard.

Gwellgen i

garu heb angen.

Adnabod

enaid wrth enaid,

cysylltu

gwaed wrth waed,

wrth hedfan –

boed lan neu lawr –

heb wybod

pen y daith.
Uelsi keelde tõlkinud
Mari Sion