HUNAÑINÑIN

 

 sén uè eñin, mon uè Kierkegaard

 lindó dai. Eka nan ñon hu nin

–dé n’lin kpon dó- huañinñinnan, yé

mankpon dó sén énin dji.

Yé dó nan só vo ñuein dó

osè kpodo osè kpo,

gbé yíyí nan

ojun kpo ojun kpo,

tó nunmañuein sin, vivlon

taun -sóyi aga

abí sóyi odo- ,

fidé nan wa ñin

osè  sin tenmèlò.

 

 

 

(Benini) guni keelde tõlkinud:

Agnès Agboton