MIŁOŚĆ

 

jest przykazana, tak sądził

Kierkegaard. Lepiej jednak,

jak sądzę ja, kochać nie bacząc

na to przykazanie.

Gdy rozpoznają się

dusza i dusza,

gdy odpowiada

krew na krew,

nie wiedząc, w pełnym

locie, w górę na dół,

jaki ma być punkt

przeznaczenia.   

 

 

Poola keelde tõlkinud:

Olga Glondys