LÁSKA

 

Láska je prikázanie,

domnieval sa Kierkegaard.

Myslím však,

že je lepšie milovať

nedbajúc na prikázania.

Starostlivo,

duša k duši

krv na krv

dolu či  hore

neistý

o cieli letu.

 

 

Slovaki keelde tõlkinud / Translation in Slovak:   Lucia Paprckova